• Kjøpsbetingelser

RETURER
Alle returer skal være avtalt på forhånd med Hagehandel.no.

Det er viktig at dette gjøres, da retur i en del tilfeller skal returneres til produsent/grossist, og ikke til vår forretningsadresse.

Ved avtalt reklamasjon dekker Hagehandel.no kostnadene ved returfrakt.

Ved angret kjøp må kunde selv betale frakten i.h.t gjeldene regelverk.

REKLAMASJON

Ved mottak av  varer må kunde kontrollere at innholdet i  forsendelsen ikke er skadet.

Skade må meldes kundeservice omgående.

Det samme gjelder om det skulle være feil eller mangler på produktet som ikke skyldes tranpsortskade.

Varer skal ikke returneres til oss før reklamasjon er akseptert.

Ved rtur av reklamasjonsvarer betaler Hagehandel.no fraktkostnadene.

Betaling for varene tilbakebetales til kunde.

Ved reklamasjon på planter, må dokumentasjon i form av bilder legges ved reklamasjonen, samt en grundig beskrivelse av reklamasjonens art.

Hagehandel.no forbeholder seg retten til å inspisere planter det reklameres på hvis vi finner dette nødvendig.

Dette gjøres enten av en representant fra oss, eller fra en av våre samarbeidspartnere.

Filter

Vis resultater
0 Min kurv